РЕКЛАМА

Бразди | Въвеждането на знак за качество "планински продукт" | Части от предаването - 4

Въвеждането на знак за качество "планински продукт" 00:22:33

БНТ 1 | 30.06.2018 | Бразди

Въвеждането на знак за качество "планински продукт"

Въвеждането на знак за качество "планински продукт"
Триградските ферми и тяхното оцеляване 00:09:06

БНТ 1 | 30.06.2018 | Бразди

Триградските ферми и тяхното оцеляване

Триградските ферми и тяхното оцеляване
Семейна ферма за зайци 00:07:29

БНТ 1 | 30.06.2018 | Бразди

Семейна ферма за зайци

Семейна ферма за зайци
Знакът за качество "планински продукт" 00:02:28

БНТ 1 | 30.06.2018 | Бразди

Знакът за качество "планински продукт"

Знакът за качество "планински продукт"

В предаването ще видите:

Ще помогне ли на фермите в Балкана въвеждането на знак за качество "планински продукт"?

Защо българските ферми не могат на запълнят пазарната ниша за заешко месо у нас?


Гледайте "Бразди" в събота от 13:00 часа!

Въвеждането на знак за качество "планински продукт"
"Бразди" - 30.06.2018

РЕКЛАМА