РЕКЛАМА


Проф. д-р Цветан Ракьовски е главният герой в този брой на поредицата „Връстниците“. Той е преподавател по теория на литературата и ръководител на катедра „Литература“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. В епизода проф. Ракьовски разказва спомените си от телевизионния театър и пиесите с участието на Георги Калоянчев, Георги Парцалев и Никола Анастасов.

Връстниците – 5 декември 2014: Цветан Ракьовски
"Връстниците" - 05.12.2014

РЕКЛАМА