РЕКЛАМА


В този брой на "Вкусната България" заедно с Ути и Роската гостуваме в спа столицата на Балканите - Велинград.

Вкусната България: Велинград - балканската спа столица
"Вкусната Европа" - 23.11.2018

РЕКЛАМА