РЕКЛАМА


Благодарение на нея от телевизорите звучаха не просто коментари, а истории. Вера Маринова е легенда в спортната журналистика.

Не пропускайте поредното издание на „БНТ на 60“.

Вера Маринова гостува в „БНТ на 60“
"БНТ на 60" - 31.01.2020

РЕКЛАМА