РЕКЛАМА


Сред възрожденските къщи в Банско една от най-добре запазените и най-красивите е Веляновата. Наречена е така на името на своя собственик уста Велян Огнев, зограф и дърворезбар от Дебърската художествена школа. Тя му е подарена през 30-те години на 19-и век от местните големци, които го канят в града, за да изработи иконостаса на църквата „Света Троица". Воден от желанието си да създаде повече топлина и уют в своя дом, той украсява стаите и помещенията с дърворезба и стенописи. Най-впечатляваща е Синята стая, в която могат да се видят пейзажи от Венеция и Истабул.Това е единствената запазена „рисувана" възрожденска къща в Банско. През 1967 година е обявена за паметник на културата. Част е от музейния комплекс в града.

Веляновата къща в Банско
"10 000 крачки" - 24.12.2018

РЕКЛАМА