РЕКЛАМА


Студено, по-студено и още по-студено. Това все по-често ще чуват жителите на Великденските острови. Туристите, които все още не са били там, ще бъдат разочаровани. Това е едно от местата на Земята, които ще бъдат засегнати най-бързо и най-тежко от климатичните промени.

Великденските острови ще бъдат засегнати от климатичните промени
"Зелена светлина" - 01.04.2019

РЕКЛАМА