РЕКЛАМА


Какво може да вдигне един народ на бунт, на въстание?

Вдигане на данъци,

велико предсказание,

стремеж към свобода?

Кой е способен да вдигне народа на бунт, на въстание?

Достойни мъже с благороден произход.

За по-сигурно еднородни братя.

Патриоти,… служещи си с манипулации.

Кога е възможно това?

Преди 830 години.

На Димитровден, 26.10. от 21.00 часа водещият на „История.bg” Георги Ангелов ще разясни всички обстоятелства по въстанието на Теодор и Белгун, добили гражданственост в учебниците ни по история като братята Асен и Петър. За разясненията ще разчита най-вече на експертите:

vlcsnap-2015-10-26-21h18m02s174Проф. Василка Тъпкова – Заимова - Водещият учен медиевист, един от първите преводачи на средновековните извори за България със специален интерес към чудесата на Св. Димитър и Асеневци; удостоена с Кирило-методиевската награда на БАН и с почетния знак "Академични палми" на Франция;  доктор хонорис кауза на няколко наши и чужди университета.

 

 

vlcsnap-2015-10-26-21h18m30s194Проф. Лиляна Симеонова - Ученият-византолог от Института по балканистика, изследовател на балканското Средновековие като част от глобалните процеси; преподавател по история в САЩ и редица западноевропейски университети; автор на идеята, че въстанието на Асен и Петър през 12 век е предтеча на войните за независимост от така наречената Модерна епоха.

 

 

vlcsnap-2015-10-26-21h18m41s56Проф. Пламен Павлов - Историкът от Великотърновския университет, който напомня, че през 1185 година болярите Петър и Асен освобождават България от Византия без подкрепата на друга Велика сила – акт, който разбива клишето, че нас все някой друг ни е освобождавал.

Въстанието на братята Асен и Петър
"ИСТОРИЯ.BG" - 26.10.2015

РЕКЛАМА