РЕКЛАМА


Разказът на Марина, която се стреми да разкрие и популяризира изконните традиции в културата на българската жена. Създава фондация на името на Екатерина Каравелова - преводач и общественик от началото на 20 век, посветила голяма част от дейността си на българските жени.

В търсене на самобитния характер на българката: Марина
"Малки истории" - 25.03.2019

РЕКЛАМА