РЕКЛАМА


Той починал на този ден преди 11 века и сам подготвил гроба си. Свети Климент бил едновременно учител и ученик, но също епископ, поет и лидер. Познаваме ли всъщност Климент Охридски? Съдим по живота му - несломим дух, ентусиазъм и воля да стигне докрай с мисията. Хора разказват, че той е бил като техен баща. Починал на 27 юли 916 година, но за тях все още е жив.

Пътуване във времето, но също в Охрид, Костур и София, в албанските и словашките земи и ходим по чудесата на Климент.

В Деня на Седмочислениците гледайте "Ходене по чудесата" в рубриката "Светът на живо" в сряда - 27 юли, от 22:30 часа по БНТ1!

Ходене по чудесата (повторение)
"Светът на живо" - 02.09.2016

РЕКЛАМА