РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Момиче с увреден слух е прието за 9-месечен квалификационен курс в Дания и набира средства, за да плати обучението си

Урок по жестов език


Урок по жестов език
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 08.06.2018

РЕКЛАМА