РЕКЛАМА


Историята на Мартин, който вече три години е управител на първия приют за бездомни в България. „Добрият самарянин“ е открит в бившо училище в Русе и е дело на фондация Каритас и подпомогнато от Агенцията за социално подпомагане. Тревогата на Мартин е, че от тази година бюджетът за издръжка на приюта е драстично намален с 63%. Вследствие на това управителят се принуждава да уволни част от персонала, а бездомните ще останат гладни.

Управителят на първия приют за бездомни в България в “Малки истории” – 04.03.2015
"Малки истории" - 04.03.2015

РЕКЛАМА