РЕКЛАМА


В предаването ще се докоснем до уникалното песенно и музикално наследство на с. Корница, Гоцеделчевско. Ще си спомним за бежанците от Каракьой, чиито традиции са загубени във времето, и ще опитаме от традиционната храна, която се приготвя съобразно празничния календар.

За хората, съхранили духа на Корница, гледайте в "Пазители на традициите" на 2 март от 11:00 часа по БНТ2!

Уникалното песенно и музикално наследство на с. Корница
"Пазители на традициите" - 02.03.2019

РЕКЛАМА