РЕКЛАМА


Уловът на моменти от странното време е нашата цел сега. Ще видим ледения континент Антарктида. За континента, който смятат за най-близък до условията в космоса, разказва проф. Христо Пимпирев.

Леденият континент Антарктида
"Улови момента" - 09.12.2018

РЕКЛАМА