РЕКЛАМА


Интерактивна дъска, мултимедия и лаптоп във всяка учебна стая. Две компютърни зали, електронни учебници и вместо с тежки раници, на училище с флашка. Как с двеста декара земя основното училище в село Плъстина се превърна във високотехнологичен образователен център.

Малка история за пътя - през браздата до дигиталното образование.

Училището в Плъстина
"Малки истории" - 18.09.2019

РЕКЛАМА