РЕКЛАМА


Туристическото дружество "Родни балкани" във Варна включва децата от училищата в различни свои инициативи, например подновяване на маркировката на туристическите пътеки. Организират се крайградски летни лагери, където учениците добиват навици да катерят стръмни участъци, да разпъват палатки, да изработват въжен мост и т.н. След преминаването през подобно обучение децата стават носители на значката "Млад турист". Мнозина от тях продължават да се занимават с туризъм и стават планински водачи, състезатели и треньори по ориентиране.

Училище за туристи
"№1 – Туризмът" - 14.06.2020

РЕКЛАМА