РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Творчески живот на ателието за приложни изкуства на АДУС-Пловдив.

Пред VI Европейски панаир - интервю с Елка Тодорова.

Творчески живот на ателието за приложни изкуства на АДУС-Пловдив - 10.03.2017
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 10.03.2017

РЕКЛАМА