РЕКЛАМА


Храмът "Св. Никола" е сред първите самостоятелни строежи на майстор Кольо Фичето. Построен е през 1851 г., това е първият опит на Кольо Фичето да въведе свой собствен стил, което е ясно изразено при оформянето на фасадите.

Сградата е трикорабна псевдобазилика с камбанария и купол, които са от дървен материал. Фасадите са с богата пластична украса с характерните фичевски елементи: вълнообразен кобиличен фронтон, сложно профилиран корниз, тристепенна аркада с вградени полуколонки над главния западен вход.

Монотонността на тежката каменна зидария се нарушава от полетата на правоъгълните, овалните и кръстовидните прозорци и от релефите на южната фасада. Камбанарията е осмостенна, с големи овални и засводени отвори в стените и шатровиден покрив; форми, които създават впечатление за лекота и извисеност. Църквата "Св. Никола" е действаща, обявена за паметник на културата с национално значение.

Църквата "Св.Никола" в гр. Дряново
"10 000 крачки" - 12.11.2019

РЕКЛАМА