РЕКЛАМА


Българи,
С манифест от днешна дата моят възлюбен баща извести отказването си от престола в моя полза… Обявявам на българския народ, че от днес аз встъпвам на престола на българските царе под името ЦАР БОРИС III. (..) Осланяйки се на волята народна и уповавайки се на закрилата на Всевишния, призовавам всички българи да се сплотят около моя престол и да ми дадат пълната си подкрепа, за да изпълня свещения си дълг към милата ми родина, която преживява моменти на крайни усилия и тежки изпитания, и да приготвя достойно и честито бъдеще на българското племе.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
София, 3 октомври 1918 г. Борис III

Какви са трудностите, с които се сблъсква 24-годишният Борис III в началото на управлението си? Да помислим с темата “100 години от възшествието на царя Обединител” в понеделник от 21:00 ч. по БНТ1.

Гости в студиото:

Доц. ВАЛЕРИ КОЛЕВ
Преподавателят по Нова българска история и външна политика на България в Софийския университет, изследовател на политическите партии и движения до 1944 година.


ВОЙН БОЖИНОВ
Историкът от Българската академия на науките, специалист по политическа история на България между двете световни войни.


ТОНИ НИКОЛОВ
Философът, журналист, публицист и главен редактор на портал „Култура“, а от скоро и на новото списание „Култура“НИКОЛАЙ ПОППЕТРОВ
Ученият от Института за исторически изследвания при БАН, автор на изследване за фашизма.

Цар Борис ІІІ - сто години от възшествието на трона
"ИСТОРИЯ.BG" - 01.10.2018

РЕКЛАМА