РЕКЛАМА


„От всичките краища бяха се събрали многобройни представители. Старият престолен град виждаше да възкръсват по неговите улици шумът, движението, нещо от драматичната външност на забравените времена. В града владееше голямо оживление. Руски войници, български новобранци, селяни, дипломати, чужди кореспонденти с фотографически апарати в ръка, турци с фесове, турци с чалми, българи с всевъзможни носии, весели групи, тълпи, които се звереха, депутати, спорещи с висок глас – всичко това шаваше, шумеше неуморимо по стръмните и тесни търновски улици." Симеон Радев за духа в град Търново преди свикването на Учредителното събрание (фев. 1879 г.)

След Руско-турската освободителна война, според член 4-и на Берлинския договор едно събрание от български първенци трябва да изработи Органически устав на новата българска държава.


Водещ - проф. д.и.н. Милко Палангурски, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изследовател и автор на първата по рода си енциклопедия, посветена на "строителите" на съвременната българска държава - "Учредителите".

В Студио 1 на БНТ гостуват:

Доц. д.и.н Костадин Паев – преподавател по история на държавата и правото в Югозападния университет "Неофит Рилски"


Доц. д-р Валери Колев - преподавател по Нова българска история (1878-1944) в СУ "Климент Охридски" и в Националната художествена академия


Проф. д.и.н Веселин Янчев – преподавател по Нова българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"


Гл. ас. д-р Светослав Живков – преподавател по Нова българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"


Гледайте "История.BG" всеки понеделник от 21 ч. по БНТ!

Търновската конституция пред съда на историята
"ИСТОРИЯ.BG" - 15.04.2019

РЕКЛАМА