РЕКЛАМА


През 1908 г. завършва "Право" в СУ. Баща му е бил депутат от партията на Стефан Стамболов. Един от братята му - Атанас Бояджиев, е бил министър на просвещението.

В младостта си Трифон Кунев работи няколко години като учител, а в София става журналист и редактор във вестника на Народнолибералната партия. Сражава се и в трите войни за национално обединение. След войните Кунев става член на БЗНС (1919 г.) и работи като редактор на земеделските издания. Личен приятел е на Стамболийски.

След преврата от 1923 г. е редовен посетител на полицейските участъци. 9 септември 1944 г. го поставя на властови позиции.

Печели поста председател на Съюза на българските писатели. Скоро заема опозиционни позиции и се прочува с политическата сатира, насочена срещу комунистите, в рубриката си "Ситни, дребни като камилчета".

За живота на Трифон Кунев, който е роден преди 140 години, дискутираме с нашите гости:

проф. Пламен Дойнов - поет, драматург, литературен историк, историк и културолог, преподавател в НБУ;

доц. д-р Наталия Христова - историк на културата, преподавател в НБУ, изследовател на конфликта между казионна и опозиционна литература с фокус върху сатирата на Трифон Кунев;

гл. асистент д-р Методи Методиев - историк, преподавател в НБУ, изследовател на проблема за връзките между властта и интелигенцията;

Тони Николов - философ, журналист и гл. редактор на портал и списания "Култура".


140 години от рождението на Трифон Кунев - политик, писател и поет
"ИСТОРИЯ.BG" - 17.02.2020

РЕКЛАМА