РЕКЛАМА


Историята на д-р Жбантов, който работи в София, далеч от някогашното си семейство, не е виждал децата си от 4 години и страда най-вече за травмата, която този тежък и несправедлив развод им е причинила.

Травмите на развода и отпечатъка им върху децата
"Малки истории" - 12.02.2018

РЕКЛАМА