РЕКЛАМА


Севтополис е най-известният обект под вода в българската археология – единственият цялостно проучен до момента тракийски град на българска територия.

Градът е открит от френски бригадири по време на изкопни работи при строителството на язовир “Копринка” през 1948 година. Археологически екип под ръководството на проф. Димитър Димитров се заема с разкопките.

Мястото, където е открит древният град, бива разкопано напълно, заедно с три надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града – Севтополис. Той е създаден от тракийския владетел Севт III, развивал се е бързо като първостепенен политически, икономически и културен център, столица на Севтовата държава.

Тракийският град Севтополис
"Непозната земя" - 04.06.2017

РЕКЛАМА