РЕКЛАМА


В морската експериментална археология Тур Хейердал избира да провери дали е историческият факт, че египтяните са прекосили Атлантическия океан и са стигнали до Америка, чрез реконструкцията на папирусовата лодка "Ра". Сър Тим Северин провери дали легендата за пътешествието на Язон и аргонавтите би могла да бъде исторически възможно събитие.

С построяването на тракийски боен кораб от преди 3 500 години Атанас Димитров успя да докаже, че сведенията на древните автори Омир, Хезиод, Еврипид, Диодор за тракийското мореплаване не само митове или историческа измислица. Водеща за Димитров е легендата за тракийския цар Резос. В поемата на Омир "Илиада" за първи път се споменава за траките като народ и за техните царе, от които най-великият е Резос - поддръжник на Приам в Троянската война, умел мореплавател, военен стратег и желан съюзник.

Подробности за корабите на траките, за уменията им като мореплаватели и бойци вижте в това издание на "Непозната земя".

Траките - мореплаватели и воини
"Непозната земя" - 29.03.2015

РЕКЛАМА