РЕКЛАМА


Пенсионирана като доцент по физика, Маня живее в с.Марица и се опитва да осигури на местните деца топлотата и грижата, които им липсват както у дома, така и в училище.

Историята на Маня, която дарява топлота на децата в с.Марица
"Малки истории" - 26.02.2018

РЕКЛАМА