РЕКЛАМА


Джамията Шериф Халил паша, известна още като Томбул джамия, се намира в град Шумен. Построена през 1744 година, архитектурата е повлияна от зародилия се в началото на XVIII в. ориенталски архитектурен стил "лале", който се характеризира с включването на елементи от френския барок. С комплекса от сгради около него храмът е най-големият в страната по площ и архитектурна значимост и на второ място на Балканския полуостров след джамията Султан Селим, намираща се в град Одрин, Република Турция. Томбул джамия е и един от 100-те национални туристически обекта.

Томбул джамия в гр. Шумен
"10 000 крачки" - 27.11.2019

РЕКЛАМА