РЕКЛАМА


Тиката разказва за своята мисия – да образова хората за природата и необходимостта от близост с нея. Той е страстен любител на родното и на традицията.

Тиката и мисията му да образова хората за природата
"Малки истории" - 09.05.2018

РЕКЛАМА