РЕКЛАМА


В този брой на предаването:

"Телефонна зависимост" обединява две моно опери: комедийната "Телефонът" на Джанкарло Меноти и лиричната трагедия "Глас човешки" от Франсис Пуленк. Пуленк пише музиката за своята последна творба по едноименната пиеса на Жан Кокто. Двамата са свързани от дългогодишна творческа и човешка близост. По думите на режисьора Паоло Джани Чеи, автор на премиерното за България представление, този спектакъл в две действия представя невъзможността за човешка комуникация в модерните времена: телефонът свързва хора, които са далеч и отдалечава тези, които са близко, но не разрешава проблема за близост до ближния.

Двете заглавия са симетрични и допълващи се: първото е една шега, една усмивка към модата „телефон“, която поглъща разговорите. А във второто заглавие телефонният кабел става трагичен символ на последната любовна връзка, която държи заедно една двойка в края на любовта ѝ.

Постановката е част от програма "Опера Бутик" и е реализирана от Опера Пловдив.

"Телефонна зависимост" - 02.06.2019
"На опера с БНТ 2" - 02.06.2019

РЕКЛАМА