РЕКЛАМА


В предаването вижте:

Ще надникнем заедно с Ивелин Людмилов Михайлов в тайните на имената. Какво е името, ние ли го красим или то нас?

Каква е отговорността и трудно ли се носи името на Спасителя ще сподели Исус Ангелов.

В рубриката "Йога поЗнание" Албена Атанасова ще ни разкаже защо някои хора имат духовно име и какво носи на притежателя си то.

Закуската – "Бъркани яйца", ще приготви Еми Витанова от ХлеБар.

Тайните на имената
"Пътеки" - 02.12.2018

РЕКЛАМА