РЕКЛАМА


Това издание на "Репетиция" е посветено на фолклорните танци. Проследява подготовката на танцов клуб "Пирински наниз" - Разлог за поредния концерт. Самодейният състав е една очарователна сбирка от жени на различнa възрасти, с различни професии и различни интереси, които са се обединили в един наниз - "Пирински наниз" , водени от любовта към фолклора. "Репетиция" проследява репертоара на танцовия клуб, в който основен акцент са майсторските хора от Пиринска етнографска област.

Танцов клуб "Пирински наниз" - Разлог
"Репетиция" - 18.03.2019

РЕКЛАМА