РЕКЛАМА


След Освобождението на България със заповед № 1 от 20 юли 1878 г. на руския императорски комисар княз Александър Дондуков се създава Българската земска войска. Нейното ядро е българското опълчение, което се изгражда като постоян­на армия с обща задължителна военна служба. За кратко време в армията са сформирани четири рода войски - пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 г. се поставят основите на военния флот.

В края на 1878 г. Земската войска се състои от 31 хил. души, оборудвани с оръжие и боеприпаси от руската армия. Главните й задачи са отбраната на страната от външно нападение и подпомагане на външната политика с военни средства.

В по-късни етапи армията се използва често за постигането на вътрешно-политически цели, като при държавните преврати от 1881, 1886, 1923 и 1934 година.


В Студио 1 на БНТ гостуват:

акад. Георги Марков от БАН

полк. проф. д-р на военните науки Димитър Недялков от Военна академия "Георги Стойков Раковски", преподавател в катедра "Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана"
гл. ас. д-р Светослав Живков, преподавател по "Нова българска история" в СУ "Св. Климент Охридски"

ас. Боян Жеков от Военна академия

Създаване и развитие на българската армия
"ИСТОРИЯ.BG" - 06.05.2019

РЕКЛАМА