РЕКЛАМА


Криза ли? Недостиг? Необходимост хората да се простират по-отговорно спрямо изчерпаемите ресурси? Събития, обсъждане, мерки и решения на локално, държавно и планетарно ниво за по-ниска консумация и по-ефективно поведение? Всичко това звучи като фалшив отчет на фона на последните данни, изнесени от Международната агенция за енергията.

Световното търсене на енергия е нараснало
"Зелена светлина" - 29.03.2019

РЕКЛАМА