РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Съвети за ранна рехабилитация при деца с увреден слух;

Изявление на председателя на СГБ по повод появата на мними глухи;

Съвети за ранна рехабилитация при деца с увреден слух
"Светът на жестовете" - 19.01.2018

РЕКЛАМА