РЕКЛАМА


В поредицата за археология "Непозната земя" ще видите реконструкция на старинен лък от VI-ти век. В Европа лъкът е познат от около 10 хиляди години. Основният му принос е в изхранването на човека.

Старинен лък от VI-ти век
"Непозната земя" - 05.04.2015

РЕКЛАМА