РЕКЛАМА


Хората често си задават въпросите: Съществуват ли наистина знаци от отвъдното? Възможно ли е да има нещо, което науката все още изучава и очакваме нейния отговор?

Писателят Христо Нанев разказва за героите на своите книги и срещите им с другото измерение.

Съществуват ли наистина знаци от отвъдното?
"Новото познание със Стойчо Керев" - 15.09.2019

РЕКЛАМА