РЕКЛАМА


На запад от нас преди беше Югославия на Тито. Сега на запад са Сърбия. На запад от Сърбия е Европейският съюз, на изток - също. Сърби и българи - изток и запад.

Гледайте "Съседи на запад" - в неделя, 29.07.2018, от 20:45 ч. "В кадър"!

Съседи на запад
"В кадър" - 29.07.2018

РЕКЛАМА