РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Мотивационна среща на Кубрат Пулев с ученици с увреден слух.

Урок по жестов език.

Изложба на Сдружението на творците с увреждания в България.

Среща на Кубрат Пулев с ученици с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 18.05.2018

РЕКЛАМА