РЕКЛАМА


Потребители не спират да питат какво да правят с боновите си книжки от масовата приватизация. Много от тях са загубили връзка с бившите приватизационни фондове, нямат информация за новите инвестиционни холдинги, изплащаните дивиденти и цените на акциите. В раздържавяването взеха участие 81 приватизационни фонда. "Спящите" акции са за 3 млрд. лева.

„Спящите“ 3 млрд. лева
"Потребителската кошница" - 19.05.2017

РЕКЛАМА