РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Коледата е за всички - благотворително събитие на Столична община

Спортистите с увреден слух и отиващата си 2018 година

Пожелания за новата 2019 година от председателя на СГБ Николай Нинов.

Спортистите с увреден слух и отиващата си 2018 година
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 28.12.2018

РЕКЛАМА