РЕКЛАМА

Референдум | Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия? | Части от предаването - 4

Как трябва да се модернизира българската армия? 00:56:54

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Как трябва да се модернизира българската армия?

Как трябва да се модернизира българската армия?
Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/: 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/:

Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/:
Какво пречи на модернизацията на Българската армия? 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Какво пречи на модернизацията на Българската армия?

Какво пречи на модернизацията на Българската армия?
Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия? 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия?

Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия?

Промяна на вота

Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия?
"Референдум" | "Как трябва да се модернизира българската армия?" - 08.05.2018

РЕКЛАМА