РЕКЛАМА


Ще ви срещнем с директорите на някои от най-важните институции във Варна, за да си припомним заедно хубавите изминали моменти и да погледнем с надежда в бъдещето.

Специално празнично издание на "Линия Култура" от Варна
"Линия Култура" - 27.12.2019

РЕКЛАМА