РЕКЛАМА


Както Домът Божий е отворен за всяка една душа, и Семинарията е отворена за всеки един човек. Освен образованието си, най-важното е децата да излязат от тук добри християни.

Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"
"Домът на вярата" - 01.03.2020

РЕКЛАМА