Съобщение от 28 септември 2018 във връзка с обявен конкурс

Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ от 27 септември 2018, съгласно което е отложена реализацията на формата „Най-добрите години от нашия живот” поради липса на финансов ресурс до края на настоящата финансова година, информираме участниците, подали предложения в конкурса за избор на изпълнителен продуцент, че същият е прекратен. Предложенията на участниците ще бъдат върнати на посочените от тях адреси с пощенска пратка.
Акценти

Кампании Виж повече