РЕКЛАМА


Дългият списък на политическите убийства в средновековна България винаги е бил атрактивен за драматургията и литературата. Какво обаче казват учените за най-бързия начин един претендент да се възкачи на трона?

Два периода в историята ни се отличават с висок процент убийства на български владетели: Кризисният за Българската държавност VIII век, когато Плиска попада във водовъртеж от преврати, интриги и борби за надмощие между противостоящите си родове.

И периодът на възродената българска държавност от края на XII век, когато дворцовият живот е преизпълнен от болярските междуособици, феодалните отцепничества и византийските заговори.

Колко обилно е напоена с кръв борбата за трона в България през средновековието?

В дискусията в студиото участват:

Проф. дин Петър Ангелов преподавател в Софийския университет, специалист по Средновековна българска история.
Проф. д-р Пламен Павлов, медиевист, преподавател във Великотърновския университет
Доц. д-р Георги Николов, СУ преподавател по История на средновековна България в Софийския университет
Проф. дин Цветелин Степанов, преподавател по История на българската култура през Средните векове в Софийския университетГледайте "Смъртта на средновековните български владетели" в "История.BG" - понеделник, 18 март, от 22:00 часа!


Смъртта на средновековните български владетели
"ИСТОРИЯ.BG" - 18.03.2019

РЕКЛАМА