РЕКЛАМА


Етнографският музей в град Свищов се помещава в една от най-старите къщи в града - Сладкаровата къща. Сградата е била построена през 1800 година и грабва вниманието с внушителния си външен вид, приличащ на малка крепост. Къщата е в нехарактерен за региона балкански стил. Известна е още с факта, че това е първият български дом, който император Александър ІІ посещава, след освобождението на града на 27 юни 1877 г. по време на Руско-турската война. Етнографската експозиция в къщата е създадена 1982 година. В отделните стаи са изложени народни носии, произведения на златарското и ювелирното изкуство, църковна утвар, съдове за винарство и риболов и др., свързани с бита и живота на местното население в миналото. Мебелите и обзавеждането в нея са дарени от местните родолюбци семейство Патлови, които ги завещават на музея.

Сладкаровата къща в Свищов
"10 000 крачки" - 28.01.2020

РЕКЛАМА