РЕКЛАМА


Историята на Симеон, който прекарва три години от живота си във възпитателното училище-интернат. Там попадат деца с противообществено поведение, а неговото провинение е, че е откраднал пари от хранителен магазин. Днес Симеон е вече пълнолетен и променен, той не съжалява за уроците, научени в поправителното училище. Благодарение на свои приятели се е научил да устоява на лошите мисли и изкушенията и крои планове за бъдещето си, в което иска да приложи най-новия урок от живота, че за да получиш, трябва първо да дадеш.

Симеон и най-новият урок от живота, че за да получиш, трябва първо да дадеш
"Малки истории" - 07.02.2018

РЕКЛАМА