РЕКЛАМА

Бразди | Ще се повтори ли соевият бум от миналата година? | Части от предаването - 4

Ще се повтори ли соевият бум от миналата година?

БНТ 1 | 28.05.2016 | Бразди

Ще се повтори ли соевият бум от миналата година?

Ще се повтори ли соевият бум от миналата година?
Да отглеждаш каракачански овце 00:07:21

БНТ 1 | 28.05.2016 | Бразди

Да отглеждаш каракачански овце

Да отглеждаш каракачански овце
Ще се повтори ли у нас соевият бум от миналата година? 00:06:08

БНТ 1 | 28.05.2016 | Бразди

Ще се повтори ли у нас соевият бум от миналата година?

Ще се повтори ли у нас соевият бум от миналата година?
Инвестиционната мярка 4.1 - как се отразява на сектор "Зърнопроизводство"? 00:07:41

БНТ 1 | 28.05.2016 | Бразди

Инвестиционната мярка 4.1 - как се отразява на сектор "Зърнопроизводство"?

Инвестиционната мярка 4.1 - как се отразява на сектор "Зърнопроизводство"?

В предаването вижте:

За каракачанската овца от село Плоски.

Как новите условия на прием на Инвестиционната мярка 4.1 от ПРСР се отразява на сектор зърнопроизводство?

Ще се повтори ли у нас соевият бум от миналата година?

Гледайте "Бразди" в събота от 12:30 часа!

Ще се повтори ли соевият бум от миналата година?
"Бразди" - 28.05.2016

РЕКЛАМА