РЕКЛАМА


За усмивките, които остават скрити под маските ни. За това как ще общуваме отсега нататък помежду си? И ще открием ли нови начини да кажем без думи “Обичам те” или “Благодаря!”? И още - ще бъде ли заменен човекът от машината?

Ще бъде ли заменен човекът от машината?
"Малки истории" - 15.05.2020

РЕКЛАМА