РЕКЛАМА


По улица „Русе“ във Варна са съхранени множество ценни здания, строени в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Те придават аристократичен облик и специфична атмосфера на тази част от историческия център на Варна. Една от тях се намира на номер 15. Някога хотел „Ню Йорк“, по-късно и бивша сграда на данъчното управление в града, зданието продължава да привлича вниманието със своята забележителна архитектура.

Сградата на данъчното управление във Варна
"10 000 крачки" - 04.12.2019

РЕКЛАМА