РЕКЛАМА


На 11 май 2019 г. беше отбелязана 400-годишнината от създаването на село Керека, Дряновско. Летописната крига на селото, създадено през 1619 г., наброява над 70 рода, най-известни сред които Шомовия, Гергановия, Тосковия, Варневия… Написани са повече от 10 книги за историята, бита и традиците на селото.

В Керека е вдигнат първият в страната паметник на светите братя Кирил и Методий /през 1885 г./, тук е и една от стоте най-стари църкви в страната - “Свето Благовещение”.

Село Керека на 400 години - 18.05.2019
"Пазители на традициите" - 18.05.2019

РЕКЛАМА