РЕКЛАМА


Филм от поредицата "Непознатата България" на Симеон Идакиев


Рила. "Водната планина" я нарекъл древен народ, живял по българските земи. От нея извират три реки - Искър, Марица и Места , които се вливат в Егейско море.

Рила е най-големият хидроложки възел на Балканския полуостров и най-високата планина с 2925 метра надморска височина, събрала природа от различни географски ширини - от средиземноморско влияние по Струма до усещане за тундра към върховете. В подножието се отглежда тютюн, горе снежниците не се топят през цялата година.

За да се опазят природните екземпляри в цялото им многообразие и да останат непокътнати от човешката дейност, през 1992 Рила е обявена за Народен парк и резерват на площ от 1080 кв.км . Над 1500 висши растения обитават тук. Дивата коза и кафявата мечка са намерили последно спасение от човека в дебрите на планината.

Там се крие лалугер, ловуват керкенез, граблив орел, летят яребици. Костенец е отправна точка за пътешествие към Североизточна Рила. Язовир Белмекен не е в границите на парк Рила, но черпи вода от горите, които го обграждат. В подножието на изток минава границата с Родопите. На юг е третата порта на Рила....

БНТ новини Още новини
Рискът за здравето от пластмасата в питейната вода е нисък

10:43

Рискът за здравето от пластмасата в питейната вода е нисък

Рискът за здравето от пластмасата в питейната вода е нисък
Възстановиха оригиналната украса на Томбул джамия в Шумен

10:10

Възстановиха оригиналната украса на Томбул джамия в Шумен

Възстановиха оригиналната украса на Томбул джамия в Шумен
В Благоевградско са продадени два пъти повече дърва за огрев

09:37

В Благоевградско са продадени два пъти повече дърва за огрев

В Благоевградско са продадени два пъти повече дърва за огрев

Филми в програмата днес
Златно сърце

БНТ 1 | 22.08.2019 14:25

Златно сърце

Златно сърце
Пътешествия

БНТ 2 | 22.08.2019 15:00

Пътешествия

Пътешествия
Системата

БНТ 3 | 22.08.2019 15:40

Системата

Системата

РЕКЛАМА